STATUT

Stowarzyszenie Ekologia i Żagle

Ekologia i Żagle

to zdrowie, piękno i sposób na życie.

 

Stowarzyszenie „Ekologia i Żagle” powstało w 1995 r., posiada osobowość prawną i zrzesza sympatyków żeglarstwa oraz tych, którym bliska jest ekologia środowiska.

             Inspiratorami powstania Stowarzyszenia byli:

            Józefa Ogrodnik,

            Andrzej Ogrodnik,

            Tomasz Gugała,

            Ryszard Łukasik,

            Stanisław Kasprzyk.

 Na co dzień Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami ekologicznymi i żeglarskimi oraz szkołami.

 Członkami Stowarzyszenia są kapitanowie, jachtowi sternicy morscy, sternicy i żeglarze jachtowi, instruktorzy Polskiego Związku Żeglarskiego, trenerzy i instruktorzy żeglarstwa regatowego oraz nauczyciele i specjaliści – ekolodzy.

Cele jakie stawia sobie Stowarzyszenie do realizacji, to:

1. Działalność dotycząca ochrony środowiska, a w szczególności na rzecz czystej Wisły oraz innych rzek i zbiorników wodnych poprzez:

-          propagowanie sportów ekologicznych, będących naturalną ochroną czystości wód, takich jak: żeglarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo itp.,

-          prowadzenie działalności: nagłaśniającej, szkoleniowej, informacyjnej i innej związanej z ochroną środowiska,

-          organizowanie imprez sportowych, turystycznych i innych.

2. Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie opisanym wyżej.

3. Inicjowanie i patronowanie innym imprezom wodniackim i sportowym.

4. Kształtowanie pozytywnych zachowań w społeczeństwie.

5. Współpraca z placówkami o profilu specjalnym w zakresie integracji dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem poprzez żeglarstwo.

Dotychczas zrealizowane znaczące przedsięwzięcia Stowarzyszenia, to:

1. Święto Żeglarstwa Krakowskiego – Międzynarodowe Regaty Ekologiczne oraz Mistrzostwa Krakowa w Żeglarstwie na Wiśle pod Wawelem.

2. Rejsy morskie po Morzu Śródziemnym i Bałtyku na jachtach różnej wielkości; Zawisza Czarny, Elektra, Opal, Sun Fiz, Sun Odysey, Bavaria i inne.

3. Przeprowadziliśmy akcję sprzątania Wisły od jej źródeł oraz corocznie sprzątamy Zalew Bagry w ramach „sprzątania świata”.

4. Zorganizowaliśmy konkursy malarskie dla dzieci specjalnej troski o tematyce ekologicznej i żeglarskiej.

5. Przeprowadzamy rok rocznie konkursy malarskie w szkołach podstawowych Nowej Huty i nie tylko o tematyce ekologicznej-żeglarskiej w ramach regat ekologicznych na Wiśle.

6. Członkowie Stowarzyszenia spłynęli jachtem żaglowym po Wiśle od Krakowa do Zalewu Włocławskiego, monitorujac stan Wisły.

7. Zrealizowaliśmy kilkakrotnie spływy jachtem żaglowym po Wiśle od Krakowa do Sandomierza. Wyprawy zaowocowały bogatym materiałem fotograficznym na temat flory i fauny obserwowanej na trasie spływu oraz raportem o stanie czystości Wisły na tym odcinku.

8. Stowarzyszenie organizowało kursy i egzaminy dla radiooperatorów w służbie morskiej i żeglugi śródlądowej - odbyło się 6 edycji i wyszkolono około 150 osób.

9. Zorganizowaliśmy wielokrotnie wystawy dziecięcych prac malarskich w Urzędzie Miasta, będące plonem konkursów przeprowadzonych w ramach podwawelskich regat czerwcowych.

10. Członkowie Stowarzyszenia powołali do życia w 1999 r. Uczniowski Klub Żeglarski \"HORN\" - dzisiaj Klub Żeglarski Horn Kraków, którego jednym z głównych zadań jest nauka żeglowania dzieci w wieku od 6 lat.

11. Stowarzyszenie wydawało w latach 2001-2002 gazetę ekologiczno-żeglarską o zasięgu wojewódzkim, pn. „Ekożagle”.

 

Historia istnienia Stowarzyszenia „Ekologia i Żagle”, chociaż nie jest zbyt długa, bo dopiero osiemnastoletnia, to zapisana jest wieloma inicjatywami w dziedzinie propagowania żeglarstwa i ekologii na terenie Małopolski. Jesteśmy pasjonatami tego o czym piszemy i ciągle poszukujemy nowych twarzy, chętnych włączyć się do wspólnej pracy na rzecz żeglarstwa i ekologii w naszym regionie.

Zapraszamy i pozdrawiamy żeglarskim

A hooojjj !

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Ekologia i Żagle

Andrzej Ogrodnik

Znajdź nas na Facebook i dołącz do nas!