W trakcie turnusu pobytowego nad Bagrami w Krakowie uczestnicy poznają podstawy żeglarstwa, a także biorą udział w codziennych zajęciach sportowych oraz grach i zabawach terenowych o tematyce związanej z żeglarstwem, województwem małopolskim i ochroną środowiska. Głównym celem zadania jest zorganizowanie dla młodych ludzi wypoczynku w Krakowie połączonego z możliwością prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach sportowych i ogólnorozwojowych. Dodatkowym ważnym elementem projektu będzie położenie nacisku na kształtowanie postawy dbałości o środowisko, czemu szczególnie sprzyja miejsce realizacji projektu. Zalew został utworzony na terenach poprzemysłowych i jest przykładem tego, jak z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska lokalnego oraz w zgodzie z naturą zagospodarowywać takie miejsca i korzystać z nich przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

W tej atrakcyjnej formie dajemy dzieciom i młodzieży możliwość:

  • poznania i samodzielnego spróbowania nowych aktywności sportowych, m. in. żeglarstwa i wspinaczki,
  • nabycia i poszerzenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekologii,
  • udziału w atrakcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych,
  • spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu,
  • uczenia się aktywnego działania i współdziałania oraz skutecznej komunikacji,
  • zintegrowania grupy dzieci / młodzieży wywodzącej się z tego samego środowiska,
  • lepszego poznania Krakowa.

Naszym celem jako żeglarzy jest aktywizacja młodzieży, rozbudzanie jej potencjału, ukazywanie pozytywnych wzorców i autorytetów sportowych, które warto naśladować. Żeglarstwo jest sportem bardzo widowiskowym, elitarnym i wymagającym, a jednocześnie sportem czystym, jak mało który uczącym zasad fair play, odpowiedzialności i samodzielności, przewidywania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zgodnej pracy zespołowej. Dzięki udziałowi w tym projekcie dzieci oprócz podnoszenia swojej kondycji fizycznej poprzez ruch i przebywanie na świeżym powietrzu, nabywają i wzmacniają te właśnie umiejętności i kompetencje, które są tak bardzo przydatne we współczesnym świecie.

Znajdź nas na Facebook i dołącz do nas!