Ekologia nieodłącznym elementem żeglarskiej edukacji dzieci i młodzieży z małopolskich szkół

Uczestnicy projektu pn. „Z wiatrem w żaglach przez życie” realizowali specjalny program zajęć ekologicznych, który miał pokazać im, czym jest troska o środowisko naturalne, jak sami mogą o nie dbać, jak ważne jest szczególnie dla żeglarzy, aby to środowisko, zwłaszcza akweny i otaczające je tereny, były czyste, zadbane, mądrze wykorzystywane.

Dzieci i młodzież przyjeżdżająca nad zalew Bagry w Krakowie miała okazję przekonać się, że nawet dawne poprzemysłowe tereny, które kiedyś były intensywnie eksploatowane, obecnie mogą być zagospodarowane i użytkowane tak, aby nie naruszać delikatnej równowagi ekologicznej i aby mogli tu czuć się dobrze zarówno ludzie, jak i zwierzęta, a roślinność mogła wzrastać bez przeszkód.

W czasie zajęć ekologicznych młodzi adepci żeglarstwa dowiadywali się najpierw, czym jest ekologia, czym zajmuje się jako nauka, co jest jej celem. Idąc za sugestiami i podpowiedziami osób prowadzących zajęcia dzieci same wskazywały powiązania różnych działań człowieka ze zmianami, jakie wywołują one w naturze. Nabierały przekonania, że otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem i że tylko chroniąc środowisko każdy z nas dba o przyszłość własną i kolejnych pokoleń.

Mówiliśmy dzieciom o tym, jak ważne jest, by szanować zwierzęta i rośliny, by pozwolić im żyć w spokoju, nie przeszkadzać, nie płoszyć, nie niszczyć gniazd, mrowisk czy lęgowisk. Warto za to – jeśli tylko jest do tego okazja - w ciszy i spokoju je obserwować, a nawet fotografować. W czasie zajęć omawiano przykład sów: jak funkcjonują te ptaki w środowisku oraz jakie zagrożenia dla konkretnych gatunków powodują zmiany krajobrazu, sposobów zagospodarowywania terenu, budowania osiedli i dróg. A że latem nad Bagrami można czasem spotkać i usłyszeć sowy, to wieczorami dzieci mogły na żywo przekonać się, że nawet w miastach warto zostawiać im miejsca, gdzie mogą spokojnie żyć.

W czasie zajęć praktycznych podkreślano, że nie wolno wylewać żadnych nieczystości ani środków chemicznych bezpośrednio do wody w jeziorze, zalewie, czy rzece. Nawet jeśli trzeba umyć łódkę, to należy używać jak najmniej takich preparatów. Działania przeciwne powodują zanieczyszczenie wody, a przecież żadne organizmy żyjące w wodzie nie tolerują takich zanieczyszczeń.

Przypominano dzieciom o tym, żeby nigdy nie wrzucały do wody, ani nie pozostawiały na brzegu żadnych śmieci, że zawsze należy po sobie sprzątać, a śmieci – najlepiej segregować. Dobrym praktycznym przykładem takiego działania było ustawienie pojemników na plastikowe butelki i nakrętki, dzięki czemu segregacja odpadów miała miejsce w rzeczywistości.

Zwracaliśmy także uwagę dzieci na zagrożenia, jakie niesie wszechobecny hałas. Przeszkadza on i ludziom, i zwierzętom. Warto więc jak najczęściej starać się obniżać jego poziom, a wręcz izolować się od niego. I wtedy móc wsłuchać się w ciszę…

Przypominaliśmy o konieczności oszczędzania energii – przez każdego na co dzień, na przykład wyłączając światło czy telewizor, gdy wychodzimy z pokoju, zakręcając kran lub zmniejszając strumień wody, gdy myjemy zęby albo bierzemy prysznic, czy dbając o to, by krany były szczelne i woda z nich nie kapała niepotrzebnie.

Dzieci wyjeżdżały z naszych turnusów z ugruntowaną wiedzą ekologiczną i mocno przekonane o konieczności dbania o środowisko naturalne, gdyż tylko chronione środowisko odwdzięczy się nam czystą wodą, czystym powietrzem i da wielką przyjemność z przebywania w nim i korzystania z niego.

MPiPS

Znajdź nas na Facebook i dołącz do nas!