Końcowym etapem projektu pn. „Z wiatrem w żaglach przez życie – Aktywna turystyka nad Bagrami dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” był konkurs literacki dla wszystkich uczestników. Hasło konkursu brzmiało: „Okiem adepta żeglarstwa”, a polegał on na napisaniu artykułu, reportażu, sprawozdania, relacji lub innej formy literackiej, w której uczestnicy zawarli swoje wspomnienia z pobytu na turnusach żeglarskich zrealizowanych w ramach projektu.

Otrzymaliśmy blisko 30 bardzo różnych prac, spośród których po długich dyskusjach wybrano najlepsze. I tak:

I miejsce zdobył MIKOŁAJ BARAN z kl. III Szkoły Podstawowej w Brzączowicach za tekst piosenki szantowej pt. „Pod żaglami”

II miejsce zdobyła GABRIELA GŁUSZKO ze Szkoły Podstawowej w Stadnikach za krótki, ale bardzo zachęcający do uprawiania żeglarstwa tekst pt. „Okiem adepta żeglarstwa”

III miejsce zdobyła OLIWIA TALAGA ze Szkoły Podstawowej w Szarowie za „Wspomnienie z obozu”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Każdy z nich otrzyma nagrodę rzeczową.

Mamy nadzieję, że nie tylko laureaci konkursu, ale i wszyscy pozostali uczestnicy turnusów żeglarskich będą je długo i mile wspominać, a w przyszłości być może niektórzy z nich znowu staną na deskach pokładów mniejszych lub większych żaglówek.

MPiPS

Znajdź nas na Facebook i dołącz do nas!