Stowarzyszenie „Ekologia i Żagle” z Krakowa w 2013 r. zrealizowało innowacyjny projekt pod nazwą „Z wiatrem w żaglach przez życie - Aktywna turystyka nad Bagrami dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”, który polegał na przeprowadzeniu siedmiu 5-dniowych turnusów pobytowo – sportowych o profilu żeglarskim nad zalewem Bagry w Krakowie. W projekcie wzięło udział ponad 200 dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Pobyt na turnusie był dla nich wspaniałą, niezapomnianą przygodą, dla wielu pierwszą okazją wejścia na podkład żaglówki, chwycenia steru i szotów w ręce, poczucia „wiatru w żaglach”.

Projekt zyskał bardzo pozytywne opinie nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy doceniają nie tylko fakt, iż uczniowie mogli zdobyć nowe umiejętności, ale również to możliwość integracji grup w zupełnie nowych, wymagających warunkach.

Zachęceni tym sukcesem i wsparci dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego rozpoczynamy obecnie realizację 2. edycji tego projektu.

Podobnie jak w ubiegłym roku przewidujemy 7 pięciodniowych turnusów o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w Ośrodku Szkoleniowo – Żeglarskim Horn w Krakowie (www.hornkrakow.pl). Ośrodek zlokalizowany jest na terenie przystani żeglarskiej Klubu Żeglarskiego Horn Kraków (www.kz.hornkrakow.pl), z którym nasze Stowarzyszenie od lat współpracuje na rzecz propagowania żeglarstwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, szeroko rozumianego sportu i aktywności fizycznej oraz ekologii i ochrony środowiska.

http://www.malopolskie.pl/images/malopolskie.pl-logo.png

            Szczegółowe informacje znajdują się w kolejnych zakładkach.

Z wiatrem small

Znajdź nas na Facebook i dołącz do nas!